Řekli o nás
Škoda Hutě:
"Firma Zvolánek provedené práce zvládla v nejvyšší kvalitě, ve smluvených termínech. Hodnotíme vysokou odbornost, přesnost vykonaného díla."
Pro zákazníky
Poskytované výhody
Naši stálí zákazníci vědí, že dlouhodobá spolupráce s námi jim přináší množství výhod. Příkladem mohou být firmy Rosso s.r.o, MEGAS a.s. a Škoda Kovárny, se které s námi uzavřely celoroční servisní smlouvu (údržba, servis).
Nabizena zaruka
Záruka
dle díla až do 60 měsíců!
Nabizeny servis
Servis 24 hodin
na HOTLINE telefonu

Služby firmy ZVOLÁNEK

 • revize, revizní zkoušky, inspekce ČSN 27 0142, ČSN ISO 9927-1
 • elektrorevize, opravy elektro, montáže ČSN 33 1500, ČSN 33 2550, ČSN EN 60204-32
 • prohlídky ocelových konstrukcí (preventivní a podrobné) ČSN 73 2601
 • kontroly závěsných zařízení a vázacích prostředků ČSN ISO 8792, ČSN 27 0150, sledování stavu jeřábů dle ČSN ISO 12 482-1
 • školení - uživatelů, základní a opakovaná pro jeřábníky, vazače, obsluh všech uvedených zařízení, pracovníky v elektrotechnice a obsluhu elektrických zařízení ČSN ISO 12480-1
 • geodetická zaměření jeřábových drah, jeřábů ČSN 73 5130, příloha A1, ČSN 73 2611, tab. 19
 • vypracování systémů bezpečné práce zdvihacích zař. dle ČSN ISO 12 480-1
 • statické výpočty
 • projektová dokumentace (včetně doplnění chybějící) ČSN ISO 7363
 • navrhování, výroba, montáž, demontáž a opravy jeřábových drah
 • výměna kolejnic systémem pružného a stavitelného uložení kolejnic (GANTREX, GANTRAIL)
 • opravy, montáže, demontáže a údržba zdvihacích zařízení
 • dodávky a montáž dálkových ovládání jeřábů
 • dodávky a montáž krytých trolejí (WAMPFLER, MOBILIS)
 • prodej vázacích a závěsných prostředků poradenská činnost
 • zprostředkovatelská činnost (prodej Vašich nevyužitých zásob náhradních dílů, součástí i kompletních zdvihacích zařízení)
 • práce bezpečnostního technika
 • přeprava těžkých strojů a zařízení
ZDVIHACÍ PLOŠINY:
 • revizní zkoušky
 • elektrorevize
 • prohlídky OK (preventivní a podrobné)
 • školení (základní a opakované, včetně elektro)
AUTOMOBILOVÉ ZVEDÁKY
 • revizní zkoušky
 • elektrorevize
 • prohlídky OK
 • školení (základní a opakované, včetně elektro)
VÁZACÍ PROSTŘEDKY:
(lana, řetězy, popruhy,speciální prostředky k uchopení a zavěšení břemen)
 • prohlídky
 • evidence
 • prodej
KLADKOSTROJE:
ruční a elektrické - prodej a servis
 • revizní zkoušky a inspekce
 • elektrorevize
 • prohlídky OK (preventivní a podrobné) školení (základní a opakované, včetně elektro)
AUTOJEŘÁBY:
 • revizní zkoušky a inspekce zkoušky zařízení IVN
 • prohlídky OK (preventivní a podrobné) školeni (základní a opakované)
JEŘÁBY (mostové, portálové, konzolové, skladové):
 • revizní zkoušky a inspekce elektrorevize
 • geodetická měření
 • prohlídky OK (preventivní a podrobné)
 • výroba mostových jeřábů - zprostředkování
 • opravy mechanických a elektrických částí
 • generální opravy mechanické a elektroinstalací
 • dodávky a montáž dálkových ovládání jeřábů
 • údržba
 • demontáž ocelových konstrukcí
 • poradenská činnost - křížení jeřábů na dráze, sjíždění nákolků, apod.
 • školení (základní a opakované, včetně elektro)
JEŘÁBOVÉ DRÁHY:
 • geodetická měření
 • prohlídky OK (preventivní a podrobné)
 • poradenská činnost - sjíždění a výtluky styků kolejnic, apod.
 • opravy výtluků, svařování kolejnic
 • opravy, výroba a montáž jeřábových drah
 • směrové a výškové vyrovnávání nosníků na sloupech
 • generální opravy klasicky a systémem pružného a stavitelného uložení kolejnic GANTRY nebo GANTRAIL
 • demontáže ocelových konstrukcí
 • dodávky a montáž krytých trolejí (WAMPFLER, MOBILIS)
 • revize uzemnění jeřábových drah
ELEKTRO:
 • revize vn a nn v objektech třídy A
 • opravy, montáže
 • projektová dokumentace
 • poradenská činnost
 • revize a prohlídky el. nářadí dle ČSN 331600
 • revize a prohlídky el. spotřebičů dle ČSN 331610
 • revize hromosvodů a uzemnění
 • školení
BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK:
 • vstupní školení nových zaměstnanců
 • periodická školení vedoucích pracovníků
 • prohlídky pracovišť s důrazem na platné normy, vyhlášky a nařízení v oblasti bezpečnosti a hygieny práce
 • šetření a vyhodnocení pracovního úrazu včetně celé administrativy
 • vedení příslušné dokumentace

Copyright © 2006 Antonín Zvolánek
Design a kód stránek: Exon